Global ticaretin önem kazanması ile ihracat-ithalat yapılan ürün veya taşıma araçlarında zararlı canlıların, bir ülkeden diğerine naklolmasını ve ürüne zarar vermesini önlemek amacı ile geliştirilmiş, yasalarla çerçevesi belirlenmiş bir önlem biçimidir.

Bu anlamda, IPPC örgütüne bağlı tüm dünya ülkeleri coğrafi koşullarını göz önüne alarak, bütününde aynı, uygulamada farklı metotlar geliştirmiş ve bu metotları uygulayacak özel kurs almış teknik personeli bünyesinde görevlendirmiş özel kuruluşlara, ilgili Bakanlık tarafından dünya genelinde geçerliliği kabul gören uygulama –sertifika düzenleme yetkisi verilmiştir.

Müşteri firmalarımızın gerçekleştirdikleri ihracatlar nereye olursa olsun, koordinasyon içinde çalışmalar yaptığımız yurtdışı temsilcilerimiz güncel bilgileri bizlere ileterek, o ülkenin hangi fumigasyon uygulamasını istediğini yakından takip edebiliyoruz.

 

FUMİGASYON NEDİR?
Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan bir kimyasal mücadele metodudur.
Fumigasyonun Tanımı:
Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda, belirli bir ısıda, gaz halinde kimyasal madde (fumigant) uygulamak ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.


Fumigasyonun Gayesi ve Önemi:
Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.


Fumigasyonun Olumlu Yönleri:
1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.
2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.
3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.
4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.


Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.
2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerance residue (katlanılabilir kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.
3. Eğitimli en az iki fümigasyon operatörü tarafından uygulanmalıdır.
4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.